Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0025
№ на ел.преписка: 2017-0025
Описание: „Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на Българското национално радио и избор на координатор на балансираща група по две обособени позиции: 1. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на БНР – гр.София и избор на координатор на балансираща група; 2. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на РРС Благоевград и РТВЦ Благоевград и избор на координатор на балансираща група“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015100012017-10-26 16:10:28решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-10-26 16:11:39
000012017015100022017-10-26 16:10:28решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-10-26 16:11:39
000012017015100032017-10-26 16:10:28документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-10-26 16:11:40
000012017015100042017-10-26 16:10:28документация за участие в процедуритеОбразци2017-10-26 16:11:40