Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0025
№ на ел.преписка: 2017-0025
Описание: „Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на Българското национално радио и избор на координатор на балансираща група по две обособени позиции: 1. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на БНР – гр.София и избор на координатор на балансираща група; 2. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на РРС Благоевград и РТВЦ Благоевград и избор на координатор на балансираща група“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015100012017-10-26 16:10:28решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-10-26 16:11:39
000012017015100022017-10-26 16:10:28решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-10-26 16:11:39
000012017015100032017-10-26 16:10:28документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-10-26 16:11:40
000012017015100042017-10-26 16:10:28документация за участие в процедуритеОбразци2017-10-26 16:11:40
000012017015100052017-12-12 16:33:29ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-12-12 16:33:35
000012017015100062017-12-19 11:03:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12017-12-19 11:03:57
000012017015100072017-12-19 11:03:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22017-12-19 11:04:03
000012017015100082017-12-19 11:03:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32017-12-19 11:04:08
000012017015100092017-12-19 11:03:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2017-12-19 11:04:14
000012017015100102017-12-19 11:03:52решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2017-12-19 11:04:19