Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0026
№ на ел.преписка: 2017-0026
Описание: "Доставка на софтуерни продукти на Майкрософт, внедряване и поддръжка на нови технологии за нуждите на БНР, за период от три години"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015200012017-10-27 14:41:39решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-10-27 14:48:26
000012017015200022017-10-27 14:49:02решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-10-27 14:49:02
000012017015200032017-10-27 14:41:39документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-10-27 14:48:27
000012017015200042017-10-27 14:41:39документация за участие в процедуритеОбразци2017-10-27 14:48:28