Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0027
№ на ел.преписка: 2017-0027
Описание: "Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт "Аладин"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015300012017-11-23 16:34:21решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-11-23 16:35:20
000012017015300022017-11-23 16:34:21решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-11-23 16:35:20
000012017015300032017-11-23 16:34:21документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-11-23 16:35:21
000012017015300042017-11-23 16:34:21документация за участие в процедуритеОбразци2017-11-23 16:35:22