Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт "Аладин"
Описание: "Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт "Аладин"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 150000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015300012017-11-23 16:34:21решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-11-23 16:35:20
000012017015300022017-11-23 16:34:21решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-11-23 16:35:20
000012017015300032017-11-23 16:34:21документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-11-23 16:35:21
000012017015300042017-11-23 16:34:21документация за участие в процедуритеОбразци2017-11-23 16:35:22
000012017015300052017-12-19 15:56:25ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-12-19 15:56:31
000012017015300062017-12-28 13:38:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 2017-12-28 13:38:41
000012017015300072017-12-28 13:38:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22017-12-28 13:38:47
000012017015300082017-12-28 13:38:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32017-12-28 13:38:52
000012017015300092017-12-28 13:38:36решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2017-12-28 13:38:57
000012017015300102018-01-25 16:36:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП 4/23.01.2018 г.2018-01-25 16:36:56
000012017015300112018-01-25 16:36:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № ЗОП 4/23.01.2018 г.2018-01-25 16:37:01
000012017015300122018-01-25 16:36:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № ЗОП 4/23.01.2018 г.2018-01-25 16:37:07
000012017015300132018-01-25 16:36:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № ЗОП 4/23.01.2018 г.2018-01-25 16:37:12
000012017015300142018-01-25 16:36:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № ЗОП 4/23.01.2018 г.2018-01-25 16:37:18
000012017015300152018-01-25 16:36:50решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-01-25 16:37:23