Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0028
№ на ел.преписка: 2017-0028
Описание: „Застраховане „Автокаско“ на МПС, застраховка „Гражданска отговорност“ и злополука на лицата при пътуване за нуждите на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015400012017-11-29 15:46:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-11-29 15:46:44
000012017015400022017-11-30 10:38:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-11-30 10:38:07
000012017015400032017-11-30 10:38:01документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-11-30 10:38:12
000012017015400042017-11-30 10:38:01документация за участие в процедуритеОбразци2017-11-30 10:38:17