Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0028
№ на ел.преписка: 2017-0028
Описание: „Застраховане „Автокаско“ на МПС, застраховка „Гражданска отговорност“ и злополука на лицата при пътуване за нуждите на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015400012017-11-29 15:46:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-11-29 15:46:44
000012017015400022017-11-30 10:38:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-11-30 10:38:07
000012017015400032017-11-30 10:38:01документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-11-30 10:38:12
000012017015400042017-11-30 10:38:01документация за участие в процедуритеОбразци2017-11-30 10:38:17
000012017015400052018-01-03 14:09:50разясненията по документациите за участиеРазяснение № 12018-01-03 14:10:01
000012017015400062018-01-17 15:24:28ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-01-17 15:24:39
000012017015400072018-02-02 14:20:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП2018-02-02 14:20:43
000012017015400082018-02-02 14:20:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-02-02 14:20:49
000012017015400092018-02-02 14:20:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на Комисията2018-02-02 14:20:54
000012017015400102018-02-02 14:20:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на Комисията2018-02-02 14:20:59
000012017015400112018-02-02 14:20:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 4 от работата на Комисията2018-02-02 14:21:04
000012017015400122018-02-02 14:21:34решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2018-02-02 14:21:39