Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 9071044
№ на ел.преписка: 2017-О-006
Описание: "Доставка на натурална минерална и трапезна вода за нуждите на Българското национално радио"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015600012017-12-01 16:32:38обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти с обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП2017-12-01 16:33:08
000012017015600022017-12-01 16:32:38документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-12-01 16:33:08
000012017015600032017-12-01 16:32:38документация за участие в процедуритеОбразци2017-12-01 16:33:08
000012017015600042017-12-08 16:57:45ДРУГОЗаповед за удължаване на срока за получаване на офертиЗаповед за удължаване на срока за получаване на оферти2017-12-08 16:57:51
000012017015800052017-12-15 13:24:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2017-12-15 13:24:29
000012018015900062018-01-16 15:59:02договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № ОП-01-2/12.01.2018 г.2018-01-16 15:59:10
000012018015900072018-01-16 15:59:02договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 1 към Договор № ОП-01-2/12.01.2018 г.2018-01-16 15:59:15
000012018015900082018-01-16 15:59:02договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 2 към Договор № ОП-01-2/12.01.2018 г.2018-01-16 15:59:20
000012018015900092018-01-16 15:59:02договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 3 към Договор № ОП-01-2/12.01.2018 г.2018-01-16 15:59:26