Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 9071044
№ на ел.преписка: 2017-О-006
Описание: "Доставка на натурална минерална и трапезна вода за нуждите на Българското национално радио"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015600012017-12-01 16:32:38обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти с обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП2017-12-01 16:33:08
000012017015600022017-12-01 16:32:38документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-12-01 16:33:08
000012017015600032017-12-01 16:32:38документация за участие в процедуритеОбразци2017-12-01 16:33:08
000012017015600042017-12-08 16:57:45ДРУГОЗаповед за удължаване на срока за получаване на офертиЗаповед за удължаване на срока за получаване на оферти2017-12-08 16:57:51