Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Доставка на енергоефективни компоненти за сградните инсталации на БНР по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични съоръжения за БНР“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на осветление за сградните инсталации в БНР„
Описание: „Доставка на енергоефективни компоненти за сградните инсталации на БНР по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични съоръжения за БНР“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на осветление за сградните инсталации в БНР„
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 800000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015600012017-12-07 13:33:07решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-12-07 13:33:32
000012017015600022017-12-11 10:40:20решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-12-11 10:40:26
000012017015600032017-12-11 10:40:20документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-12-11 10:40:31
000012017015600042017-12-11 10:40:20документация за участие в процедуритеОбразци2017-12-11 10:40:37
000012017015600052017-12-28 10:25:50разясненията по документациите за участиеРазяснения № 1 2017-12-28 10:25:56
000012017015600062018-02-13 15:11:11ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-02-13 15:11:17
000012017015600072018-03-09 13:00:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-03-09 13:00:28
000012017015600082018-03-09 13:00:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-03-09 13:00:34
000012017015600092018-03-09 13:00:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2018-03-09 13:00:39
000012017015600102018-03-09 13:00:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2018-03-09 13:00:44
000012017015600112018-03-09 13:00:21решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-03-09 13:00:50
000012017015600122018-06-26 16:40:52решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за изменение на Решение № ОП-01-94/08.03.2018 г. за избор на изпълнител в частта относно определяне на изпълнители на обществената поръчка2018-06-26 16:40:57
000012017015600132018-07-18 11:07:06рамково споразумениеРамково споразумение № ЗОП 32/02.07.2018 г. Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични съоръжения за БНР“2018-07-18 11:07:45
000012017015600142018-07-18 11:07:06рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Рамково споразумение № ЗОП 32/02.07.2018 г. 2018-07-18 11:07:52
000012017015600152018-07-18 11:07:06рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Рамково споразумение № ЗОП 32/02.07.2018 г.2018-07-18 11:07:58
000012017015600162018-07-18 11:07:06рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Рамково споразумение № ЗОП 32/02.07.2018 г.2018-07-18 11:08:05
000012017015600172018-07-18 11:07:06решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка по Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични съоръжения за БНР“2018-07-18 11:08:11
000012017015600192018-07-27 11:24:45рамково споразумениеРамково споразумение № ЗОП 34/20.07.2018 г. Обособена позиция № 2 „Доставка на осветление за сградните инсталации в БНР2018-07-27 11:24:56
000012017015600202018-07-27 11:24:45рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Рамково споразумение № ЗОП 34/20.07.2018 г.2018-07-27 11:25:02
000012017015600212018-07-27 11:24:45рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Рамково споразумение № ЗОП 34/20.07.2018 г.2018-07-27 11:25:07
000012017015600222018-07-27 11:24:45рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Рамково споразумение № ЗОП 34/20.07.2018 г.2018-07-27 11:25:14
000012017015600232018-07-27 11:24:45решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка по Обособена позиция № 2 „Доставка на осветление за сградните инсталации в БНР"2018-07-27 11:25:19
000012017015600242018-09-11 11:51:57протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол от работата на комисията2018-09-11 11:52:03
000012017015600252018-09-11 11:51:57решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за определяне на изпълнител2018-09-11 11:52:09
000012017015600262018-10-05 11:27:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП 39_26.09.2018 г. по обособена позиция № 12018-10-05 11:27:11