Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0030
№ на ел.преписка: 2017-0030
Описание: „Доставка на енергоефективни компоненти за сградните инсталации на БНР по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични съоръжения за БНР“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на осветление за сградните инсталации в БНР„
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015600012017-12-07 13:33:07решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-12-07 13:33:32
000012017015600022017-12-11 10:40:20решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-12-11 10:40:26
000012017015600032017-12-11 10:40:20документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-12-11 10:40:31
000012017015600042017-12-11 10:40:20документация за участие в процедуритеОбразци2017-12-11 10:40:37
000012017015600052017-12-28 10:25:50разясненията по документациите за участиеРазяснения № 1 2017-12-28 10:25:56
000012017015600062018-02-13 15:11:11ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-02-13 15:11:17
000012017015600072018-03-09 13:00:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-03-09 13:00:28
000012017015600082018-03-09 13:00:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-03-09 13:00:34
000012017015600092018-03-09 13:00:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2018-03-09 13:00:39
000012017015600102018-03-09 13:00:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2018-03-09 13:00:44
000012017015600112018-03-09 13:00:21решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-03-09 13:00:50