Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0029
№ на ел.преписка: 2017-0029
Описание: "Доставка на видео и мултимедийно оборудване, системи и консумативи"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015700012017-12-07 13:35:37решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-12-07 13:35:55
000012017015700022017-12-11 10:45:05решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-12-11 10:45:12
000012017015700032017-12-11 10:45:05документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-12-11 10:45:18
000012017015700042017-12-11 10:45:05документация за участие в процедуритеОбразци2017-12-11 10:45:23