Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0029
№ на ел.преписка: 2017-0029
Описание: "Доставка на видео и мултимедийно оборудване, системи и консумативи"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015700012017-12-07 13:35:37решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-12-07 13:35:55
000012017015700022017-12-11 10:45:05решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-12-11 10:45:12
000012017015700032017-12-11 10:45:05документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-12-11 10:45:18
000012017015700042017-12-11 10:45:05документация за участие в процедуритеОбразци2017-12-11 10:45:23
000012017015700112018-01-19 10:21:33ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-01-19 10:21:38
000012017015700122018-02-02 14:03:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл.103, ал.3 от ЗОП2018-02-02 14:03:59
000012017015700132018-02-02 14:03:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на Комисията2018-02-02 14:04:05
000012017015700142018-02-02 14:03:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на Комисията2018-02-02 14:04:10
000012017015700152018-02-02 14:03:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на Комисията2018-02-02 14:04:15
000012017015700162018-02-02 14:03:54решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2018-02-02 14:04:21