Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНР"
Описание: "Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНР"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 665000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015800012017-12-21 14:17:17решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-12-21 14:17:29
000012017015800022017-12-28 09:26:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка 2017-12-28 09:26:50
000012017015800032017-12-28 09:26:44документация за участие в процедуритеДокументация2017-12-28 09:26:55
000012017015800042017-12-28 09:26:44документация за участие в процедуритеОбразци2017-12-28 09:27:00
000012017015800052018-02-01 16:55:41ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови оферти на участницитеСъобщение за отваряне на ценови оферти на участниците2018-02-01 16:55:47
000012017015800062018-02-09 10:19:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-02-09 10:19:19
000012017015800072018-02-09 10:19:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-02-09 10:19:26
000012017015800082018-02-09 10:19:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2018-02-09 10:19:31
000012017015800092018-02-09 10:19:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2018-02-09 10:19:36
000012017015800102018-02-09 10:19:14решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-02-09 10:19:41
000012017015800112018-02-21 10:25:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП 7/15.02.2018 г.2018-02-21 10:26:05
000012017015800122018-02-21 10:25:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № ЗОП 7/15.02.2018 г.2018-02-21 10:26:10
000012017015800132018-02-21 10:25:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № ЗОП 7/15.02.2018 г.2018-02-21 10:26:15
000012017015800142018-02-21 10:25:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № ЗОП 7/15.02.2018 г.2018-02-21 10:26:21
000012017015800152018-02-21 10:25:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № ЗОП 7/15.02.2018 г.2018-02-21 10:26:26
000012017015800162018-02-21 10:25:59решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-02-21 10:26:32