Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Развитие и поддържане на уеб базирани ресурси на БНР по две обособени позиции: 1. Развитие и поддържане на портала BNR.BG; 2. Развитие и поддържане на специализирани уеб базирани ресурси на БНР“
Описание: „Развитие и поддържане на уеб базирани ресурси на БНР по две обособени позиции: 1. Развитие и поддържане на портала BNR.BG; 2. Развитие и поддържане на специализирани уеб базирани ресурси на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 230000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018015900012018-01-17 13:47:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-01-17 15:15:17
000012018015900022018-01-19 10:28:34решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2018-01-19 10:28:40
000012018015900032018-01-19 10:28:34документация за участие в процедуритеДокументация2018-01-19 10:28:45
000012018015900042018-01-19 10:28:34документация за участие в процедуритеОбразци2018-01-19 10:28:51
000012018015900052018-01-19 10:28:34проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-01-19 10:28:56
000012018015900062018-01-19 10:28:34проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2018-01-19 10:29:01
000012018015900072018-02-12 16:45:21разясненията по документациите за участиеРазяснение по ал. 33, ал. 1 от ЗОП2018-02-12 16:45:27
000012018015900082018-03-02 15:57:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-03-02 15:57:57
000012018015900092018-03-26 16:41:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2018-03-26 16:41:06
000012018015900102018-03-26 16:41:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията 2018-03-26 16:41:12
000012018015900112018-03-26 16:41:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията 2018-03-26 16:41:18
000012018015900122018-03-26 16:41:00решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал.1, т. 8 от ЗОП за прекратяване на процедурата2018-03-26 16:41:23
000012018015900132018-04-27 10:36:45решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за прекратяване на процедурата2018-04-27 10:36:51