Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2018-0001
№ на ел.преписка: 2018-0001
Описание: „Развитие и поддържане на уеб базирани ресурси на БНР по две обособени позиции: 1. Развитие и поддържане на портала BNR.BG; 2. Развитие и поддържане на специализирани уеб базирани ресурси на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018015900012018-01-17 13:47:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-01-17 15:15:17
000012018015900022018-01-19 10:28:34решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2018-01-19 10:28:40
000012018015900032018-01-19 10:28:34документация за участие в процедуритеДокументация2018-01-19 10:28:45
000012018015900042018-01-19 10:28:34документация за участие в процедуритеОбразци2018-01-19 10:28:51
000012018015900052018-01-19 10:28:34проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-01-19 10:28:56
000012018015900062018-01-19 10:28:34проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2018-01-19 10:29:01
000012018015900072018-02-12 16:45:21разясненията по документациите за участиеРазяснение по ал. 33, ал. 1 от ЗОП2018-02-12 16:45:27