Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2018-0002
№ на ел.преписка: 2018-0002
Описание: "Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио на бул. „Драган Цанков“ № 4 и бул. „Цариградско шосе“ № 111“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016000012018-01-17 16:30:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление 2018-01-17 16:34:00