Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио на бул. „Драган Цанков“ № 4 и бул. „Цариградско шосе“ № 111“
Описание: "Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио на бул. „Драган Цанков“ № 4 и бул. „Цариградско шосе“ № 111“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 120000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016000012018-01-17 16:30:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление 2018-01-17 16:34:00
000012018016000022018-03-12 11:11:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП -11/08.03.2018 г.2018-03-12 11:11:47
000012018016000032018-03-12 11:11:41решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-03-12 11:11:53
000012018016000042019-02-19 16:50:34решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявлнение за изпълнен договор2019-02-19 16:50:39