Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2018-0002
№ на ел.преписка: 2018-0002
Описание: "Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио на бул. „Драган Цанков“ № 4 и бул. „Цариградско шосе“ № 111“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016000012018-01-17 16:30:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление 2018-01-17 16:34:00
000012018016000022018-03-12 11:11:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП -11/08.03.2018 г.2018-03-12 11:11:47
000012018016000032018-03-12 11:11:41решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-03-12 11:11:53