Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2018-0003
№ на ел.преписка: 2018-0003
Описание: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016100012018-01-25 16:17:13решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление2018-01-25 16:17:27
000012018016100022018-02-12 10:38:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП-6/06.02.2018 г.2018-02-12 10:38:39
000012018016100032018-02-12 10:38:32решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-02-12 10:38:44