Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2018-0004
№ на ел.преписка: 2018-0004
Описание: "Национално представително маркетингово изследване на медийното потребление на аудиторията на радиостанциите в Република България"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016200012018-02-14 14:33:22решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-02-14 14:33:37
000012018016200022018-02-16 10:39:23решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2018-02-16 10:39:29
000012018016200032018-02-16 10:39:23документация за участие в процедуритеДокументация2018-02-16 10:39:34
000012018016200042018-02-16 10:39:23документация за участие в процедуритеОбразци2018-02-16 10:39:40
000012018016200052018-02-16 10:39:23проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-02-16 10:39:45
000012018016200062018-02-16 10:39:23проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2018-02-16 10:39:50
000012018016200072018-04-02 15:39:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-04-02 15:39:18
000012018016200082018-04-19 15:57:09ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-04-19 15:57:17