Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Национално представително маркетингово изследване на медийното потребление на аудиторията на радиостанциите в Република България"
Описание: "Национално представително маркетингово изследване на медийното потребление на аудиторията на радиостанциите в Република България"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016200012018-02-14 14:33:22решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-02-14 14:33:37
000012018016200022018-02-16 10:39:23решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2018-02-16 10:39:29
000012018016200032018-02-16 10:39:23документация за участие в процедуритеДокументация2018-02-16 10:39:34
000012018016200042018-02-16 10:39:23документация за участие в процедуритеОбразци2018-02-16 10:39:40
000012018016200052018-02-16 10:39:23проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-02-16 10:39:45
000012018016200062018-02-16 10:39:23проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2018-02-16 10:39:50
000012018016200072018-04-02 15:39:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-04-02 15:39:18
000012018016200082018-04-19 15:57:09ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-04-19 15:57:17
000012018016200092018-04-27 16:00:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-04-27 16:00:50
000012018016200102018-04-27 16:00:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 пт работата на комисията2018-04-27 16:00:55
000012018016200112018-04-27 16:00:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2018-04-27 16:01:00
000012018016200122018-04-27 16:00:44решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2018-04-27 16:01:05
000012018016200132018-06-18 09:24:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП - 29/12.06.2018 г.2018-06-18 09:25:04
000012018016200142018-06-18 09:24:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № ЗОП - 29/12.06.2018 г.2018-06-18 09:25:10
000012018016200152018-06-18 09:24:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № ЗОП - 29/12.06.2018 г.2018-06-18 09:25:16
000012018016200162018-06-18 09:24:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № ЗОП - 29/12.06.2018 г.2018-06-18 09:25:22
000012018016200172018-06-18 09:24:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № ЗОП - 29/12.06.2018 г.2018-06-18 09:25:27
000012018016200182018-06-18 09:24:58решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-06-18 09:25:33