Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Доставка на тонер касети за копирни и печатащи устройства за нуждите на БНР“
Описание: „Доставка на тонер касети за копирни и печатащи устройства за нуждите на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 400000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016300012018-03-09 14:02:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-03-09 14:03:06
000012018016300022018-03-12 10:50:48решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2018-03-12 10:50:53
000012018016300032018-03-12 10:50:48документация за участие в процедуритеДокументация2018-03-12 10:50:59
000012018016300042018-03-12 16:53:01документация за участие в процедуритеОбразци2018-03-12 16:53:01
000012018016300052018-03-12 10:50:48документация за участие в процедуритееЕЕДОП2018-03-12 10:51:11
000012018016300062018-03-12 10:50:48проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-03-12 10:51:17
000012018016300072018-03-12 10:50:48проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2018-03-12 10:51:22
000012018016300082018-03-19 16:07:35разясненията по документациите за участиеРазяснения № 12018-03-19 16:07:40
000012018016300092018-04-27 15:28:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-04-27 15:29:03
000012018016300102018-05-21 16:55:48ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-05-21 16:55:54
000012018016300112018-06-01 14:20:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-06-01 14:20:20
000012018016300122018-06-01 14:20:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2018-06-01 14:20:25
000012018016300132018-06-01 14:20:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2018-06-01 14:20:30
000012018016300142018-06-01 14:20:13решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-06-01 14:20:36
000012018016300152018-07-18 10:42:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП 33/06.07.2018 г.2018-07-18 10:43:05
000012018016300162018-07-18 10:42:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № ЗОП 33/06.07.2018 г.2018-07-18 10:43:10
000012018016300172018-07-18 10:42:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № ЗОП 33/06.07.2018 г.2018-07-18 10:43:16
000012018016300182018-07-18 10:42:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № ЗОП 33/06.07.2018 г.2018-07-18 10:43:22
000012018016300192018-07-18 10:42:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № ЗОП 33/06.07.2018 г.2018-07-18 10:43:28
000012018016300202018-07-18 10:42:13решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-07-18 10:43:33