Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2018-0005
№ на ел.преписка: 2018-0005
Описание: „Доставка на тонер касети за копирни и печатащи устройства за нуждите на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016300012018-03-09 14:02:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-03-09 14:03:06
000012018016300022018-03-12 10:50:48решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2018-03-12 10:50:53
000012018016300032018-03-12 10:50:48документация за участие в процедуритеДокументация2018-03-12 10:50:59
000012018016300042018-03-12 16:53:01документация за участие в процедуритеОбразци2018-03-12 16:53:01
000012018016300052018-03-12 10:50:48документация за участие в процедуритееЕЕДОП2018-03-12 10:51:11
000012018016300062018-03-12 10:50:48проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-03-12 10:51:17
000012018016300072018-03-12 10:50:48проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2018-03-12 10:51:22
000012018016300082018-03-19 16:07:35разясненията по документациите за участиеРазяснения № 12018-03-19 16:07:40