Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за обекти на БНР в цялата страна по регулирани цени от краен снабдител по обособени позиции"
Описание: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за обекти на БНР в цялата страна по регулирани цени от краен снабдител по обособени позиции"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 235000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016400012018-03-15 11:27:08решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление2018-03-15 11:27:31
000012018016400022018-05-23 10:32:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП - 16/27.04.2018 г. - "ЧЕЗ Електро България" АД, обособена позиция № 32018-05-23 10:32:56
000012018016400032018-05-23 10:25:34решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка, "ЧЕЗ Електро България" АД, обособена позиция № 32018-05-23 10:25:51
000012018016400062018-05-23 10:25:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП - 19/18.05.2018 г. „ЕВН България електроснабдяване ЕАД“ , обособена позиция № 12018-05-23 10:26:08
000012018016400072018-05-23 10:25:34решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка, „ЕВН България електроснабдяване ЕАД“ , обособена позиция № 12018-05-23 10:26:13
000012018016400082019-01-07 10:59:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП -53/07.12.2018 г.2019-01-07 10:59:45
000012018016400092019-01-07 10:59:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП -54/07.12.2018 г. 2019-01-07 10:59:51
000012018016400102019-01-07 10:59:38решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка по обособена позиция № 2 „Доставка на електрическа енергия за РРС Шумен и РРС Варна“ 2019-01-07 10:59:56