Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за обекти на БНР в цялата страна по регулирани цени от краен снабдител по обособени позиции"
Описание: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за обекти на БНР в цялата страна по регулирани цени от краен снабдител по обособени позиции"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016400012018-03-15 11:27:08решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление2018-03-15 11:27:31
000012018016400022018-05-23 10:32:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП - 16/27.04.2018 г. - "ЧЕЗ Електро България" АД, обособена позиция № 32018-05-23 10:32:56
000012018016400032018-05-23 10:25:34решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка, "ЧЕЗ Електро България" АД, обособена позиция № 32018-05-23 10:25:51
000012018016400062018-05-23 10:25:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП - 19/18.05.2018 г. „ЕВН България електроснабдяване ЕАД“ , обособена позиция № 12018-05-23 10:26:08
000012018016400072018-05-23 10:25:34решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка, „ЕВН България електроснабдяване ЕАД“ , обособена позиция № 12018-05-23 10:26:13