Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на техниката на БНР"
Описание: "Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на техниката на БНР"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016600012018-03-19 13:06:18обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти с обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП2018-03-19 13:06:54
000012018016600022018-03-19 13:23:34документация за участие в процедуритеДокументация за участие2018-03-19 13:23:34
000012018016600032018-03-19 13:06:18документация за участие в процедуритеОбразци2018-03-19 13:06:55
000012018016600042018-03-19 13:06:18проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-03-19 13:06:55
000012018016600052018-03-19 13:06:18проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2018-03-19 13:06:56
000012018016600062018-03-26 17:01:16ДРУГОЗаповед за удължаване на срока за получаване на офертиЗаповед за удължаване на срока за получаване на оферти2018-03-26 17:01:22
000012018016700072018-04-20 14:40:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2018-04-20 14:40:43
000012018016800082018-05-11 16:19:00договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № ЗОП-18/11.05.2018 г.2018-05-11 16:19:05
000012018016800092018-05-11 16:19:00договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 1 към Договор № ЗОП-18/11.05.2018 г.2018-05-11 16:19:11
000012018016800102018-05-11 16:19:00договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 2 към Договор № ЗОП-18/11.05.2018 г.2018-05-11 16:19:18
000012018016800112018-05-11 16:19:00договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 3 към Договор № ЗОП-18/11.05.2018 г.2018-05-11 16:19:23