Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Доставка на кабели и кабеловодни системи"
Описание: „Доставка на кабели и кабеловодни системи"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016700012018-03-27 10:50:33обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти с обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП2018-03-27 10:51:10
000012018016700022018-03-27 12:29:14документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2018-03-27 12:29:14
000012018016700032018-03-27 10:50:33документация за участие в процедуритеОбразци2018-03-27 10:51:11
000012018016700042018-03-27 10:50:33проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-03-27 10:51:11
000012018016700052018-03-27 10:50:33проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка 2018-03-27 10:51:12
000012018016700062018-04-20 14:50:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2018-04-20 14:50:53
000012018016800072018-05-09 16:18:57договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № ЗОП – 17/09.05.2018 г.2018-05-09 16:19:12
000012018016800082018-05-09 16:18:57договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 1 към Договор № ЗОП – 17/09.05.2018 г.2018-05-09 16:19:22
000012018016800092018-05-09 16:18:57договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 2 към Договор № ЗОП – 17/09.05.2018 г.2018-05-09 16:19:34
000012018016800102018-05-09 16:18:57договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 3 към Договор № ЗОП – 17/09.05.2018 г.2018-05-09 16:19:41