Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2018-0008
№ на ел.преписка: 2018-0008
Описание: „Изграждане на подпорна стена за нуждите на регионална радиостанцияна БНР в гр. Шумен“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016800012018-05-22 14:52:33решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-05-22 14:54:28
000012018016800022018-05-22 14:52:33решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2018-05-22 14:54:29
000012018016800032018-05-22 14:52:33документация за участие в процедуритедокументация за участие в процедурите2018-05-22 14:54:29
000012018016800042018-05-22 14:52:33документация за участие в процедуритеОбразци2018-05-22 14:54:30
000012018016800052018-05-22 14:52:33документация за участие в процедуритееЕЕДОП2018-05-22 14:54:30
000012018016800062018-05-22 14:52:33проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-05-22 14:54:31
000012018016800072018-05-22 14:52:33проект на техническите спецификации и методиката за оценкаПроект2018-05-22 14:54:31
000012018016800082018-05-22 14:52:33проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2018-05-22 14:54:32
000012018016800092018-06-27 10:54:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-06-27 10:54:50
000012018016800102018-07-03 16:24:33ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-07-03 16:24:40
000012018016800112018-07-16 16:25:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-07-16 16:25:08
000012018016800122018-07-16 16:25:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2018-07-16 16:25:13
000012018016800132018-07-16 16:25:02решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2018-07-16 16:25:19