Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2018-0009
№ на ел.преписка: 2018-0009
Описание: „Доставка на резервни части за компютърна техника за нуждите на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016900012018-05-22 14:57:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-05-22 14:58:15
000012018016900022018-05-25 12:06:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2018-05-25 12:06:48
000012018016900032018-05-25 12:10:25документация за участие в процедуритеДокументация2018-05-25 12:10:31
000012018016900042018-05-25 12:10:59документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-05-25 12:11:05
000012018016900052018-05-25 12:11:44документация за участие в процедуритееЕЕДОП2018-05-25 12:11:49
000012018016900062018-05-25 12:12:33проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-05-25 12:12:39
000012018016900072018-05-25 12:13:56проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка на офертите2018-05-25 12:14:01