Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Доставка на резервни части за компютърна техника за нуждите на БНР“
Описание: „Доставка на резервни части за компютърна техника за нуждите на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016900012018-05-22 14:57:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-05-22 14:58:15
000012018016900022018-05-25 12:06:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2018-05-25 12:06:48
000012018016900032018-05-25 12:10:25документация за участие в процедуритеДокументация2018-05-25 12:10:31
000012018016900042018-05-25 12:10:59документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-05-25 12:11:05
000012018016900052018-05-25 12:11:44документация за участие в процедуритееЕЕДОП2018-05-25 12:11:49
000012018016900062018-05-25 12:12:33проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-05-25 12:12:39
000012018016900072018-05-25 12:13:56проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка на офертите2018-05-25 12:14:01
000012018016900082018-06-26 16:29:26разясненията по документациите за участиеРазяснение на основание чл. 33, , ал. 2 от ЗОП2018-06-26 16:29:34
000012018016900092018-07-10 16:29:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-07-10 16:30:00
000012018016900102018-07-17 16:38:06ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-07-17 16:38:13
000012018016900112018-07-31 16:37:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-07-31 16:37:48
000012018016900122018-07-31 16:37:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2018-07-31 16:37:53
000012018016900132018-07-31 16:37:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2018-07-31 16:37:59
000012018016900142018-07-31 16:37:42решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-07-31 16:38:05
000012018016900152018-09-20 10:41:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП-38/17.09.2018 г.2018-09-20 10:41:49
000012018016900162018-09-20 10:41:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № ЗОП-38/17.09.2018 г.2018-09-20 10:41:55
000012018016900172018-09-20 10:41:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № ЗОП-38/17.09.2018 г.2018-09-20 10:42:01
000012018016900182018-09-20 10:41:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № ЗОП-38/17.09.2018 г.2018-09-20 10:42:07
000012018016900192018-09-20 10:41:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № ЗОП-38/17.09.2018 г.2018-09-20 10:42:13
000012018016900202018-09-20 10:41:44решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-09-20 10:42:18