Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Осигуряване на телекомуникационни услуги за нуждите на БНР“
Описание: „Осигуряване на телекомуникационни услуги за нуждите на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1600000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017000012018-06-14 16:09:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-06-14 16:09:26
000012018017000022018-06-18 10:25:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2018-06-18 10:25:12
000012018017000032018-06-18 10:25:01документация за участие в процедуритеДокументация2018-06-18 10:25:18
000012018017000042018-06-18 10:25:01документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-06-18 10:25:23
000012018017000052018-06-18 11:11:57документация за участие в процедуритееЕЕДОП2018-06-18 11:11:57
000012018017000062018-06-18 10:25:01проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-06-18 10:25:34
000012018017000072018-06-18 10:25:01проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка на офертите2018-06-18 10:25:39
000012018017000082018-07-05 11:43:32решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2018-07-05 11:43:40
000012018017000092018-07-05 11:43:32документация за участие в процедуритеИзменена документация2018-07-05 11:43:46
000012018017000102018-07-05 11:43:32документация за участие в процедуритеИзменени образци2018-07-05 11:43:52
000012018017000112018-07-05 11:43:32проект на техническите спецификации и методиката за оценкаИзменена методика2018-07-05 11:43:57
000012018017000152018-09-04 15:52:56ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-09-04 15:53:02
000012018017000152018-09-18 09:57:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-09-18 09:57:45
000012018017000162018-09-18 09:57:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-09-18 09:57:50
000012018017000172018-09-18 09:57:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2018-09-18 09:57:55
000012018017000182018-09-18 09:57:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2018-09-18 09:58:01
000012018017000192018-09-18 09:57:39решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2018-09-18 09:58:06
000012018017000202018-11-06 09:10:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП 44/31.10.2018 г.2018-11-06 09:11:01
000012018017000212018-11-06 09:10:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 от Договор № ЗОП 44/31.10.2018 г.2018-11-06 09:11:07
000012018017000222018-11-06 09:10:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 от Договор № ЗОП 44/31.10.2018 г.2018-11-06 09:11:12
000012018017000232018-11-06 09:10:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 от Договор № ЗОП 44/31.10.2018 г.2018-11-06 09:11:18
000012018017000242018-11-06 09:10:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 от Договор № ЗОП 44/31.10.2018 г.2018-11-06 09:11:24
000012018017000252018-11-06 09:10:54решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-11-06 09:11:30