Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2018-0011
№ на ел.преписка: 2018-0011
Описание: „Предоставяне на услуги по резервиране на телекомуникационни услуги и интернет мрежа за нуждите на БНР”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017100012018-06-14 16:10:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-06-14 16:11:23
000012018017100022018-06-18 11:05:22решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2018-06-18 11:05:34
000012018017100032018-06-18 11:05:22документация за участие в процедуритеДокументация2018-06-18 11:05:39
000012018017100042018-06-18 11:05:22документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-06-18 11:05:46
000012018017100052018-06-18 11:05:22документация за участие в процедуритееЕЕДОП2018-06-18 11:05:51
000012018017100062018-06-18 11:05:22проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-06-18 11:05:59
000012018017100072018-06-18 11:05:22проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка на офертите2018-06-18 11:06:04
000012018017100082018-07-05 12:00:06решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2018-07-05 12:00:13
000012018017100092018-07-05 12:00:06документация за участие в процедуритеИзменени образци2018-07-05 12:00:19