Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Предоставяне на услуги по резервиране на телекомуникационни услуги и интернет мрежа за нуждите на БНР”
Описание: „Предоставяне на услуги по резервиране на телекомуникационни услуги и интернет мрежа за нуждите на БНР”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 144000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017100012018-06-14 16:10:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-06-14 16:11:23
000012018017100022018-06-18 11:05:22решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2018-06-18 11:05:34
000012018017100032018-06-18 11:05:22документация за участие в процедуритеДокументация2018-06-18 11:05:39
000012018017100042018-06-18 11:05:22документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-06-18 11:05:46
000012018017100052018-06-18 11:05:22документация за участие в процедуритееЕЕДОП2018-06-18 11:05:51
000012018017100062018-06-18 11:05:22проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-06-18 11:05:59
000012018017100072018-06-18 11:05:22проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка на офертите2018-06-18 11:06:04
000012018017100082018-07-05 12:00:06решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2018-07-05 12:00:13
000012018017100092018-07-05 12:00:06документация за участие в процедуритеИзменени образци2018-07-05 12:00:19
000012018017100102018-08-17 08:14:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-08-17 08:14:33
000012018017100112018-09-04 15:57:58ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-09-04 15:58:04
000012018017100122018-09-18 10:29:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията 2018-09-18 10:30:06
000012018017100132018-09-18 10:29:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията 2018-09-18 10:30:11
000012018017100142018-09-18 10:29:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията 2018-09-18 10:30:17
000012018017100152018-09-18 10:29:58решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2018-09-18 10:30:23
000012018017100162018-11-06 09:15:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП 45/31.10.2018 г.2018-11-06 09:16:01
000012018017100172018-11-06 09:15:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 от Договор № ЗОП 45/31.10.2018 г.2018-11-06 09:16:07
000012018017100182018-11-06 09:15:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 от Договор № ЗОП 45/31.10.2018 г.2018-11-06 09:16:12
000012018017100192018-11-06 09:15:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 от Договор № ЗОП 45/31.10.2018 г.2018-11-06 09:16:19
000012018017100202018-11-06 09:15:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 от Договор № ЗОП 45/31.10.2018 г.2018-11-06 09:16:25
000012018017100212018-11-06 09:15:54решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-11-06 09:16:30