Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2018-0012
№ на ел.преписка: 2018-0012
Описание: Застраховка на имуществото на Българското национално радио
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017200012018-07-11 11:26:37решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2018-07-11 11:26:49
000012018017200022018-07-13 10:06:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2018-07-13 10:06:45
000012018017200032018-07-13 10:06:40документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2018-07-13 10:06:51
000012018017200042018-07-13 10:06:40проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-07-13 10:06:56
000012018017200052018-07-13 15:48:59проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2018-07-13 15:48:59
000012018017200062018-07-13 10:06:40документация за участие в процедуритеОбразци2018-07-13 10:07:07
000012018017200072018-07-13 10:06:40документация за участие в процедуритееЕЕДОП2018-07-13 10:07:12
000012018017200082018-08-29 16:58:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 от работата на комисията 2018-08-29 16:58:13
000012018017200092018-09-11 16:53:11ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-09-11 16:53:17