Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: Застраховка на имуществото на Българското национално радио
Описание: Застраховка на имуществото на Българското национално радио
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 150000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017200012018-07-11 11:26:37решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2018-07-11 11:26:49
000012018017200022018-07-13 10:06:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2018-07-13 10:06:45
000012018017200032018-07-13 10:06:40документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2018-07-13 10:06:51
000012018017200042018-07-13 10:06:40проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-07-13 10:06:56
000012018017200052018-07-13 15:48:59проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2018-07-13 15:48:59
000012018017200062018-07-13 10:06:40документация за участие в процедуритеОбразци2018-07-13 10:07:07
000012018017200072018-07-13 10:06:40документация за участие в процедуритееЕЕДОП2018-07-13 10:07:12
000012018017200082018-08-29 16:58:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 от работата на комисията 2018-08-29 16:58:13
000012018017200092018-09-11 16:53:11ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-09-11 16:53:17
000012018017200102018-09-28 16:19:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-09-28 16:19:10
000012018017200112018-09-28 16:19:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2018-09-28 16:19:15
000012018017200122018-09-28 16:19:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 4 от работата на комисията2018-09-28 16:19:21
000012018017200132018-09-28 16:19:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2018-09-28 16:19:26
000012018017200142018-09-28 16:19:04решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2018-09-28 16:19:32
000012018017200152018-11-14 10:11:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП 47/09.11.2018 г.2018-11-14 10:12:06
000012018017200162018-11-14 10:11:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 от Договор № ЗОП 47/09.11.2018 г.2018-11-14 10:12:11
000012018017200172018-11-14 10:11:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 от Договор № ЗОП 47/09.11.2018 г.2018-11-14 10:12:17
000012018017200182018-11-14 10:11:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 от Договор № ЗОП 47/09.11.2018 г.2018-11-14 10:12:23
000012018017200192018-11-14 10:11:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 от Договор № ЗОП 47/09.11.2018 г.2018-11-14 10:12:30
000012018017200202018-11-14 10:11:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 5 от Договор № ЗОП 47/09.11.2018 г.2018-11-14 10:12:36
000012018017200212018-11-14 10:11:58решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-11-14 10:12:43