Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Изработка и доставка на компактдискове за нуждите на БНР“
Описание: „Изработка и доставка на компактдискове за нуждите на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017300012018-07-20 14:10:46решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-07-20 14:11:38
000012018017300022018-07-20 14:10:46решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2018-07-20 14:11:39
000012018017300032018-07-20 14:10:46документация за участие в процедуритеДокументация2018-07-20 14:11:39
000012018017300042018-07-20 14:10:46проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-07-20 14:11:40
000012018017300052018-07-20 14:10:46проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2018-07-20 14:11:40
000012018017300062018-07-20 14:10:46документация за участие в процедуритеОбразци 2018-07-20 14:11:41
000012018017300072018-07-20 14:10:46документация за участие в процедуритееЕЕДОП2018-07-20 14:11:41
000012018017300082018-07-30 16:12:55разясненията по документациите за участиеРазяснения № 12018-07-30 16:13:01
000012018017300092018-08-03 16:53:39разясненията по документациите за участиеРазяснения № 22018-08-03 16:53:49
000012018017300102018-09-13 16:32:01ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-09-13 16:32:07
000012018017300112018-09-21 14:37:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-09-21 14:37:33
000012018017300122018-09-21 14:37:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-09-21 14:37:39
000012018017300132018-09-21 14:37:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2018-09-21 14:37:44
000012018017300142018-09-21 14:37:27решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2018-09-21 14:37:50
000012018017300152018-11-12 12:12:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП 48/09.11.2018 г.2018-11-12 12:12:24
000012018017300162018-11-12 12:12:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № ЗОП 48/09.11.2018 г.2018-11-12 12:12:31
000012018017300172018-11-12 12:12:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № ЗОП 48/09.11.2018 г.2018-11-12 12:12:39
000012018017300182018-11-12 12:12:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № ЗОП 48/09.11.2018 г.2018-11-12 12:12:45
000012018017300192018-11-12 12:12:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № ЗОП 48/09.11.2018 г.2018-11-12 12:12:52
000012018017300202018-11-12 12:12:17решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-11-12 12:12:57