Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2018-0013
№ на ел.преписка: 2018-0013
Описание: „Изработка и доставка на компактдискове за нуждите на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017300012018-07-20 14:10:46решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-07-20 14:11:38
000012018017300022018-07-20 14:10:46решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2018-07-20 14:11:39
000012018017300032018-07-20 14:10:46документация за участие в процедуритеДокументация2018-07-20 14:11:39
000012018017300042018-07-20 14:10:46проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-07-20 14:11:40
000012018017300052018-07-20 14:10:46проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2018-07-20 14:11:40
000012018017300062018-07-20 14:10:46документация за участие в процедуритеОбразци 2018-07-20 14:11:41
000012018017300072018-07-20 14:10:46документация за участие в процедуритееЕЕДОП2018-07-20 14:11:41
000012018017300082018-07-30 16:12:55разясненията по документациите за участиеРазяснения № 12018-07-30 16:13:01
000012018017300092018-08-03 16:53:39разясненията по документациите за участиеРазяснения № 22018-08-03 16:53:49
000012018017300102018-09-13 16:32:01ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-09-13 16:32:07
000012018017300112018-09-21 14:37:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-09-21 14:37:33
000012018017300122018-09-21 14:37:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-09-21 14:37:39
000012018017300132018-09-21 14:37:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2018-09-21 14:37:44
000012018017300142018-09-21 14:37:27решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2018-09-21 14:37:50