Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2018-0014
№ на ел.преписка: 2018-0014
Описание: „Поддръжка и развитие на система за дигитализация и архив NOA“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017400012018-08-06 13:54:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление2018-08-06 13:54:21
000012018017400022018-08-06 14:13:41покани до определени лицаПокана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление2018-08-06 14:13:48
000012018017400032018-08-06 14:13:41проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация и изисквания към изпълнението на обществената поръчка2018-08-06 14:13:53
000012018017400042018-08-06 14:13:41проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2018-08-06 14:13:59
000012018017400052018-08-06 14:13:41документация за участие в процедуритеОбразци приложения към покана за участие2018-08-06 14:14:04
000012018017400062018-08-06 14:13:41документация за участие в процедуритеЕлектронен единен европейски документ за обществените поръчки2018-08-06 14:14:10