Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Поддръжка и развитие на система за дигитализация и архив NOA“
Описание: „Поддръжка и развитие на система за дигитализация и архив NOA“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 695000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017400012018-08-06 13:54:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление2018-08-06 13:54:21
000012018017400022018-08-06 14:13:41покани до определени лицаПокана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление2018-08-06 14:13:48
000012018017400032018-08-06 14:13:41проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация и изисквания към изпълнението на обществената поръчка2018-08-06 14:13:53
000012018017400042018-08-06 14:13:41проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2018-08-06 14:13:59
000012018017400052018-08-06 14:13:41документация за участие в процедуритеОбразци приложения към покана за участие2018-08-06 14:14:04
000012018017400062018-08-06 14:13:41документация за участие в процедуритеЕлектронен единен европейски документ за обществените поръчки2018-08-06 14:14:10
000012018017400072018-09-11 16:50:25одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за товаСтановище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП2018-09-11 16:50:39
000012018017400142018-09-18 15:25:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-09-18 15:25:19
000012018017400152018-10-05 13:37:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-10-05 13:37:53
000012018017400162018-10-05 13:37:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2018-10-05 13:37:58
000012018017400172018-10-05 13:37:47решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2018-10-05 13:38:04
000012018017400182018-12-12 10:21:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП 50/03.12.2018 г.2018-12-12 10:21:32
000012018017400192018-12-12 10:21:25документПриложение № 1 към Договор № ЗОП 50/03.12.2018 г. 2018-12-12 10:21:37
000012018017400202018-12-12 10:21:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № ЗОП 50/03.12.2018 г.2018-12-12 10:21:43
000012018017400212018-12-12 10:21:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № ЗОП 50/03.12.2018 г.2018-12-12 10:21:49
000012018017400222018-12-12 10:21:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № ЗОП 50/03.12.2018 г.2018-12-12 10:21:55
000012018017400232018-12-12 10:21:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № ЗОП 50/03.12.2018 г.2018-12-12 10:22:01
000012018017400242018-12-12 10:21:25решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2018-12-12 10:22:07