Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2018-0015
№ на ел.преписка: 2018-0015
Описание: „Доставка и монтаж на система за оптимизация и централизирано управление на осветлението“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017500012018-09-14 13:30:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-09-14 13:30:30
000012018017500022018-09-18 11:15:19решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2018-09-18 11:15:26
000012018017500032018-09-18 11:15:19документация за участие в процедуритеДокументация2018-09-18 11:15:32
000012018017500042018-09-18 11:15:19проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-09-18 11:15:37
000012018017500052018-09-18 11:15:19проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика2018-09-18 11:15:43
000012018017500062018-09-18 11:15:19документация за участие в процедуритеОбразци2018-09-18 11:15:48
000012018017500072018-09-18 11:15:19документация за участие в процедуритееЕЕДОП2018-09-18 11:15:54
000012018017500082018-09-25 16:52:04разясненията по документациите за участиеРазяснение № 1 2018-09-25 16:52:10