Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Доставка и монтаж на система за оптимизация и централизирано управление на осветлението“
Описание: „Доставка и монтаж на система за оптимизация и централизирано управление на осветлението“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 80000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017500012018-09-14 13:30:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-09-14 13:30:30
000012018017500022018-09-18 11:15:19решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2018-09-18 11:15:26
000012018017500032018-09-18 11:15:19документация за участие в процедуритеДокументация2018-09-18 11:15:32
000012018017500042018-09-18 11:15:19проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-09-18 11:15:37
000012018017500052018-09-18 11:15:19проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика2018-09-18 11:15:43
000012018017500062018-09-18 11:15:19документация за участие в процедуритеОбразци2018-09-18 11:15:48
000012018017500072018-09-18 11:15:19документация за участие в процедуритееЕЕДОП2018-09-18 11:15:54
000012018017500082018-09-25 16:52:04разясненията по документациите за участиеРазяснение № 1 2018-09-25 16:52:10
000012018017500092018-11-06 11:54:48ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-11-06 11:54:54
000012018017500102018-11-30 13:21:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-11-30 13:21:15
000012018017500112018-11-30 13:21:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-11-30 13:21:21
000012018017500122018-11-30 13:21:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2018-11-30 13:21:27
000012018017500132018-11-30 13:21:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2018-11-30 13:21:33
000012018017500142018-11-30 13:21:09решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2018-11-30 13:21:38
000012018017500152019-01-09 10:46:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП-56/18.12.2018 г.2019-01-09 10:46:56
000012018017500162019-01-09 10:46:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № ЗОП-56/18.12.2018 г. 2019-01-09 10:47:03
000012018017500172019-01-09 10:46:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № ЗОП-56/18.12.2018 г.2019-01-09 10:47:09
000012018017500182019-01-09 10:46:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № ЗОП-56/18.12.2018 г. 2019-01-09 10:47:15
000012018017500192019-01-09 10:46:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № ЗОП-56/18.12.2018 г. 2019-01-09 10:47:20
000012018017500202019-01-09 10:46:49решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка 2019-01-09 10:47:26
000012018017500212019-02-21 13:36:30решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за изпълнен договор2019-02-21 13:36:42