Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства на работниците и служителите в БНР по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка на работно облекло и обувки от списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, обособена позиция № 2 – „Доставка на лични предпазни средства, работно облекло и обувки“
Описание: „Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства на работниците и служителите в БНР по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка на работно облекло и обувки от списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, обособена позиция № 2 – „Доставка на лични предпазни средства, работно облекло и обувки“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017600012018-09-27 16:13:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-09-27 16:15:10
000012018017600022018-09-27 16:13:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-09-27 16:15:10
000012018017600032018-09-27 16:13:09документация за участие в процедуритеДокументация2018-09-27 16:15:11
000012018017600042018-09-27 16:13:09проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-09-27 16:15:11
000012018017600052018-09-27 16:13:09проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика2018-09-27 16:15:12
000012018017600062018-09-27 16:13:09документация за участие в процедуритеОбразци2018-09-27 16:15:12
000012018017600072018-09-27 16:13:09документация за участие в процедуритееЕЕДОП2018-09-27 16:15:13
000012018017600082018-10-04 15:36:23решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2018-10-04 15:36:29
000012018017600092018-10-04 15:36:23документация за участие в процедуритеДокументация - изменена2018-10-04 15:36:35
000012018017600102018-10-04 15:45:43проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация - изменена2018-10-04 15:45:49
000012018017600112018-10-12 16:47:15разясненията по документациите за участиеРазяснение № 12018-10-12 16:47:21
000012018017600122018-11-23 13:33:00ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-11-23 13:33:06