Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства на работниците и служителите в БНР по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка на работно облекло и обувки от списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, обособена позиция № 2 – „Доставка на лични предпазни средства, работно облекло и обувки“
Описание: „Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства на работниците и служителите в БНР по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка на работно облекло и обувки от списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, обособена позиция № 2 – „Доставка на лични предпазни средства, работно облекло и обувки“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017600012018-09-27 16:13:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-09-27 16:15:10
000012018017600022018-09-27 16:13:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-09-27 16:15:10
000012018017600032018-09-27 16:13:09документация за участие в процедуритеДокументация2018-09-27 16:15:11
000012018017600042018-09-27 16:13:09проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-09-27 16:15:11
000012018017600052018-09-27 16:13:09проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика2018-09-27 16:15:12
000012018017600062018-09-27 16:13:09документация за участие в процедуритеОбразци2018-09-27 16:15:12
000012018017600072018-09-27 16:13:09документация за участие в процедуритееЕЕДОП2018-09-27 16:15:13
000012018017600082018-10-04 15:36:23решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2018-10-04 15:36:29
000012018017600092018-10-04 15:36:23документация за участие в процедуритеДокументация - изменена2018-10-04 15:36:35
000012018017600102018-10-04 15:45:43проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация - изменена2018-10-04 15:45:49
000012018017600112018-10-12 16:47:15разясненията по документациите за участиеРазяснение № 12018-10-12 16:47:21
000012018017600122018-11-23 13:33:00ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-11-23 13:33:06
000012018017600132018-12-28 12:04:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2018-12-28 12:04:28
000012018017600142018-12-28 12:04:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-12-28 12:04:33
000012018017600152018-12-28 12:04:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2018-12-28 12:04:40
000012018017600162018-12-28 12:04:21решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2018-12-28 12:04:45
000012018017600172019-04-10 10:34:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 92-05/25.02.2019 г. по обособена позиция № 12019-04-10 10:34:36
000012018017600182019-03-11 14:02:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към Договор № 92-05/25.02.2019 г. по обособена позиция № 12019-03-11 14:02:54
000012018017600192019-03-11 14:02:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № 92-05/25.02.2019 г. по обособена позиция № 12019-03-11 14:02:59
000012018017600202019-03-11 14:02:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № 92-05/25.02.2019 г. по обособена позиция № 12019-03-11 14:03:05
000012018017600212019-03-11 14:02:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № 92-05/25.02.2019 г. по обособена позиция № 12019-03-11 14:03:11
000012018017600222019-03-11 14:02:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № 92-05/25.02.2019 г. по обособена позиция № 12019-03-11 14:03:16
000012018017600232019-03-11 14:02:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 92-06/25.02.2019 г. по обособена позиция № 22019-03-11 14:03:21
000012018017600242019-03-11 14:02:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № 92-06/25.02.2019 г. по обособена позиция № 22019-03-11 14:03:27
000012018017600252019-03-11 14:02:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № 92-06/25.02.2019 г. по обособена позиция № 22019-03-11 14:03:32