Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Софтуерна поддръжка и развитие на технологични системи „Далет“ в Българското национално радио“
Описание: „Софтуерна поддръжка и развитие на технологични системи „Далет“ в Българското национално радио“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017700012018-10-17 09:56:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление2018-10-17 09:57:35
000012018017700022018-10-17 09:56:49покани до определени лица2018-10-17 09:57:35
000012018017700032018-10-17 09:56:49покани до определени лицаПокана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление2018-10-17 09:57:36
000012018017700042018-10-17 09:56:49проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация и изисквания към изпълнението на обществената поръчка2018-10-17 09:57:37
000012018017700052018-10-17 09:56:49проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2018-10-17 09:57:37
000012018017700062018-10-17 09:56:49документация за участие в процедуритеОбразци приложения към покана за участие2018-10-17 09:57:37
000012018017700072018-10-17 09:56:49документация за участие в процедуритеЕлектронен единен европейски документ за обществените поръчки2018-10-17 09:57:38