Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Софтуерна поддръжка и развитие на технологични системи „Далет“ в Българското национално радио“
Описание: „Софтуерна поддръжка и развитие на технологични системи „Далет“ в Българското национално радио“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1200000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017700012018-10-17 09:56:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление2018-10-17 09:57:35
000012018017700022018-10-17 09:56:49покани до определени лица2018-10-17 09:57:35
000012018017700032018-10-17 09:56:49покани до определени лицаПокана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление2018-10-17 09:57:36
000012018017700042018-10-17 09:56:49проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация и изисквания към изпълнението на обществената поръчка2018-10-17 09:57:37
000012018017700052018-10-17 09:56:49проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2018-10-17 09:57:37
000012018017700062018-10-17 09:56:49документация за участие в процедуритеОбразци приложения към покана за участие2018-10-17 09:57:37
000012018017700072018-10-17 09:56:49документация за участие в процедуритеЕлектронен единен европейски документ за обществените поръчки2018-10-17 09:57:38
000012018017700082018-12-20 15:44:47становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителяСтановище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП2018-12-20 15:44:54
000012018017700092018-12-20 15:44:47одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за товаСтановище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП2018-12-20 15:45:00
000012018017700102019-01-03 12:42:50решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване на процедурата2019-01-03 12:42:56
000012018017700112019-01-17 10:09:29решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за невъзлагане2019-01-17 10:09:36