Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Разработване и поддръжка на софтуер за управление на продажбите, програмиране и отчитане на излъчванията на рекламна продукция в БНР"
Описание: "Разработване и поддръжка на софтуер за управление на продажбите, програмиране и отчитане на излъчванията на рекламна продукция в БНР"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017800012018-10-30 14:34:39решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2018-10-30 14:34:52
000012018017800022018-11-05 09:24:07решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-11-05 09:24:19
000012018017800032018-11-05 09:24:07документация за участие в процедуритеДокументация2018-11-05 09:24:25
000012018017800042018-11-05 09:24:07проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-11-05 09:24:30
000012018017800052018-11-05 09:24:07проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика2018-11-05 09:24:36
000012018017800062018-11-05 09:24:07документация за участие в процедуритеОбразци2018-11-05 09:24:42
000012018017800072018-11-05 09:24:07документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)2018-11-05 09:24:48