Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Разработване и поддръжка на софтуер за управление на продажбите, програмиране и отчитане на излъчванията на рекламна продукция в БНР"
Описание: "Разработване и поддръжка на софтуер за управление на продажбите, програмиране и отчитане на излъчванията на рекламна продукция в БНР"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 30000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017800012018-10-30 14:34:39решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2018-10-30 14:34:52
000012018017800022018-11-05 09:24:07решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-11-05 09:24:19
000012018017800032018-11-05 09:24:07документация за участие в процедуритеДокументация2018-11-05 09:24:25
000012018017800042018-11-05 09:24:07проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-11-05 09:24:30
000012018017800052018-11-05 09:24:07проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика2018-11-05 09:24:36
000012018017800062018-11-05 09:24:07документация за участие в процедуритеОбразци2018-11-05 09:24:42
000012018017800072018-11-05 09:24:07документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)2018-11-05 09:24:48
000012018017800082019-01-09 12:01:30ДРУГООтваряне на ценови предложенияОтваряне на ценови предложения2019-01-09 12:01:36
000012018017800092019-02-22 10:12:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2019-02-22 10:12:51
000012018017800102019-02-22 10:12:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2019-02-22 10:12:57
000012018017800112019-02-22 10:12:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2019-02-22 10:13:02
000012018017800122019-02-22 10:12:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2019-02-22 10:13:07
000012018017800132019-02-22 10:12:44решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за определяне на изпълнител2019-02-22 10:13:14
000012018017800142019-03-26 10:06:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 92-07/18.03.2019 г.2019-03-26 10:06:12
000012018017800152019-03-26 10:06:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № 92-07/18.03.2019 г.2019-03-26 10:06:18
000012018017800162019-03-26 10:06:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № 92-07/18.03.2019 г.2019-03-26 10:06:23
000012018017800172019-03-26 10:06:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № 92-07/18.03.2019 г.2019-03-26 10:06:29
000012018017800182019-03-26 10:06:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № 92-07/18.03.2019 г.2019-03-26 10:06:34
000012018017800192019-03-26 10:06:04решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2019-03-26 10:06:40