Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Основен ремонт и саниране на фасада на сградата на регионална радиостанция на БНР в гр. Стара Загора“
Описание: „Основен ремонт и саниране на фасада на сградата на регионална радиостанция на БНР в гр. Стара Загора“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017900012018-11-02 14:15:00решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение 2018-11-02 14:15:55
000012018017900022018-11-02 14:15:00решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-11-02 14:15:55
000012018017900032018-11-02 14:15:00документация за участие в процедуритеДокументация 2018-11-02 14:15:56
000012018017900042018-11-02 14:15:00проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-11-02 14:15:56
000012018017900052018-11-02 14:15:00проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика2018-11-02 14:15:57
000012018017900062018-11-02 14:15:00документация за участие в процедуритеОбразци2018-11-02 14:15:57
000012018017900072018-11-02 14:15:00документация за участие в процедуритеЕлектронен единен европейски документ за обществените поръчки2018-11-02 14:15:58