Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Основен ремонт и саниране на фасада на сградата на регионална радиостанция на БНР в гр. Стара Загора“
Описание: „Основен ремонт и саниране на фасада на сградата на регионална радиостанция на БНР в гр. Стара Загора“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 60000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017900012018-11-02 14:15:00решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение 2018-11-02 14:15:55
000012018017900022018-11-02 14:15:00решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-11-02 14:15:55
000012018017900032018-11-02 14:15:00документация за участие в процедуритеДокументация 2018-11-02 14:15:56
000012018017900042018-11-02 14:15:00проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-11-02 14:15:56
000012018017900052018-11-02 14:15:00проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика2018-11-02 14:15:57
000012018017900062018-11-02 14:15:00документация за участие в процедуритеОбразци2018-11-02 14:15:57
000012018017900072018-11-02 14:15:00документация за участие в процедуритеЕлектронен единен европейски документ за обществените поръчки2018-11-02 14:15:58
000012018017900092019-02-11 17:16:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 от работата на комисията2019-02-11 17:16:09
000012018017900102019-02-21 15:12:08ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2019-02-21 15:12:14
000012018017900112019-03-01 15:58:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2019-03-01 15:58:47
000012018017900122019-03-01 15:58:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2019-03-01 15:58:52
000012018017900132019-03-01 15:58:41решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за определяне на изпълнител2019-03-01 15:58:58
000012018017900142019-05-28 14:44:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 92-27/08.05.2019 г.2019-05-28 14:44:08
000012018017900152019-05-28 14:44:01решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2019-05-28 14:44:14