Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Осигуряване на хотелско настаняване и самолетни билети в страната и чужбина за нуждите на БНР по две обособени позиции"
Описание: "Осигуряване на хотелско настаняване и самолетни билети в страната и чужбина за нуждите на БНР по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР” Обособена позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018018000012018-11-22 11:12:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-11-22 11:14:44
000012018018000022018-11-22 11:12:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-11-22 11:14:44
000012018018000032018-11-22 11:12:51документация за участие в процедуритеДокументация2018-11-22 11:14:45
000012018018000042018-11-22 11:12:51проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-11-22 11:14:45
000012018018000052018-11-22 11:12:51проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика2018-11-22 11:14:46
000012018018000062018-11-22 11:12:51документация за участие в процедуритеОбразци2018-11-22 11:14:46
000012018018000072018-11-22 11:31:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)2018-11-22 11:31:15
000012018018000082018-12-10 10:36:06решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2018-12-10 10:36:18