Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Осигуряване на хотелско настаняване и самолетни билети в страната и чужбина за нуждите на БНР по две обособени позиции"
Описание: "Осигуряване на хотелско настаняване и самолетни билети в страната и чужбина за нуждите на БНР по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР” Обособена позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 550000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018018000012018-11-22 11:12:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-11-22 11:14:44
000012018018000022018-11-22 11:12:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-11-22 11:14:44
000012018018000032018-11-22 11:12:51документация за участие в процедуритеДокументация2018-11-22 11:14:45
000012018018000042018-11-22 11:12:51проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2018-11-22 11:14:45
000012018018000052018-11-22 11:12:51проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика2018-11-22 11:14:46
000012018018000062018-11-22 11:12:51документация за участие в процедуритеОбразци2018-11-22 11:14:46
000012018018000072018-11-22 11:31:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)2018-11-22 11:31:15
000012018018000082018-12-10 10:36:06решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2018-12-10 10:36:18
000012018018000092019-02-01 15:25:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 от работата на комисията2019-02-01 15:25:06
000012018018000102019-03-21 12:55:47ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2019-03-21 12:55:53
000012018018000112019-04-05 13:43:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2019-04-05 13:43:20
000012018018000122019-04-05 13:43:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2019-04-05 13:43:25
000012018018000132019-04-05 13:43:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2019-04-05 13:43:31
000012018018000142019-04-05 13:43:13решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-04-05 13:43:36
000012018018000152019-05-17 11:43:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП № 1 „Осигуряване на хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР” 2019-05-17 11:43:10
000012018018000162019-05-17 11:43:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП № 2 „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР” 2019-05-17 11:43:16
000012018018000172019-05-17 11:43:03решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявлнение за възложена поръчка2019-05-17 11:43:21