Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио в гр. София“
Описание: „Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио в гр. София“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018018100012018-12-06 10:02:29решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление2018-12-06 10:03:30