Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио в гр. София“
Описание: „Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио в гр. София“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 240000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018018100012018-12-06 10:02:29решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление2018-12-06 10:03:30
000012018018100022019-02-04 10:44:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2019-02-04 10:44:20
000012018018100032019-02-04 10:44:10решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2019-02-04 10:44:25