Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Доставка на природен газ за нуждите на БНР по обособени позиции, обособена позиция № 1 "Доставка на природен газ за РРС Стара Загора", обособена позиция № 2 "Доставка на природен газ за Лентохранилище Боровец"
Описание: "Доставка на природен газ за нуждите на БНР по обособени позиции, обособена позиция № 1 "Доставка на природен газ за РРС Стара Загора", обособена позиция № 2 "Доставка на природен газ за Лентохранилище Боровец"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 135500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019018200012019-02-04 14:13:55решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление2019-02-04 14:14:08