Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Софтуерна поддръжка и развитие на технологични системи „ДАЛЕТ“ в Българското национално радио“
Описание: „Софтуерна поддръжка и развитие на технологични системи „ДАЛЕТ“ в Българското национално радио“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1200000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019018300012019-02-07 17:21:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-02-07 17:22:33
000012019018300022019-02-11 10:57:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-02-11 10:57:50
000012019018300032019-02-11 10:57:44документация за участие в процедуритеДокументация2019-02-11 10:57:56
000012019018300042019-02-11 10:57:44проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация 2019-02-11 10:58:01
000012019018300052019-02-11 10:57:44проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика2019-02-11 10:58:07
000012019018300062019-02-11 10:57:44документация за участие в процедуритеОбразци2019-02-11 10:58:13
000012019018300072019-02-11 11:25:11документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)2019-02-11 11:25:17
000012019018300082019-04-04 15:59:34ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2019-04-04 15:59:34