Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Софтуерна поддръжка и развитие на технологични системи „ДАЛЕТ“ в Българското национално радио“
Описание: „Софтуерна поддръжка и развитие на технологични системи „ДАЛЕТ“ в Българското национално радио“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1200000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019018300012019-02-07 17:21:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-02-07 17:22:33
000012019018300022019-02-11 10:57:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-02-11 10:57:50
000012019018300032019-02-11 10:57:44документация за участие в процедуритеДокументация2019-02-11 10:57:56
000012019018300042019-02-11 10:57:44проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация 2019-02-11 10:58:01
000012019018300052019-02-11 10:57:44проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика2019-02-11 10:58:07
000012019018300062019-02-11 10:57:44документация за участие в процедуритеОбразци2019-02-11 10:58:13
000012019018300072019-02-11 11:25:11документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)2019-02-11 11:25:17
000012019018300082019-04-04 15:59:34ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2019-04-04 15:59:34
000012019018300092019-05-20 10:06:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2019-05-20 10:06:11
000012019018300102019-05-20 10:06:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2019-05-20 10:06:17
000012019018300112019-05-20 10:06:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2019-05-20 10:06:22
000012019018300122019-05-20 10:06:04документДоклад от работата на комисията2019-05-20 10:06:27
000012019018300132019-05-20 10:06:04решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-05-20 10:06:32
000012019018300142019-06-26 09:37:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2019-06-26 09:37:58
000012019018300152019-06-26 09:37:49решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2019-06-26 09:38:04