Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Транспортно обслужване на служителите на БНР чрез сухопътен пътнически транспорт без разписание по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище „Боровец“; обособена позиция № 2 „Осигуряване на транспорт на територията на Република България“; обособена позиция № 3 „Осигуряване на международен автобусен транспорт“
Описание: „Транспортно обслужване на служителите на БНР чрез сухопътен пътнически транспорт без разписание по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище „Боровец“; обособена позиция № 2 „Осигуряване на транспорт на територията на Република България“; обособена позиция № 3 „Осигуряване на международен автобусен транспорт“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019018400012019-02-18 10:58:22обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти с обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП2019-02-18 11:33:27
000012019018400022019-02-18 10:58:22документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2019-02-18 11:33:28
000012019018400032019-02-18 10:58:22документация за участие в процедуритеОбразци2019-02-18 11:33:28
000012019018400042019-02-18 10:58:22проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация 2019-02-18 11:33:28
000012019018400052019-02-18 10:58:22проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка 2019-02-18 11:33:29
000012019018500062019-02-26 17:01:51ДРУГОЗаповед за удължаване на срока за получаване на оферти2019-02-26 17:01:58
000012019018700072019-03-06 14:45:15съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПСъобщение за прекратяване на обществена поръчка2019-03-06 14:45:22