Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Предоставяне на услуги по наемане на оборудване за провеждане на концертни мероприятия на открито, организирани от БНР“
Описание: „Предоставяне на услуги по наемане на оборудване за провеждане на концертни мероприятия на открито, организирани от БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 120000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019018500012019-02-20 14:12:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-02-20 14:13:02
000012019018500022019-02-20 14:12:16документОбявление за откриване на процедура2019-02-20 14:13:03
000012019018500032019-02-20 14:12:16документация за участие в процедуритеДокументация2019-02-20 14:13:03
000012019018500042019-02-20 14:12:16проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация 2019-02-20 14:13:04
000012019018500052019-02-20 14:12:16проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика2019-02-20 14:13:04
000012019018500062019-02-20 14:12:16документация за участие в процедуритеОбразци2019-02-20 14:13:04
000012019018500072019-02-20 14:12:16документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)2019-02-20 14:13:05
000012019018500082019-03-26 12:54:59протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2019-03-26 12:55:09
000012019018500092019-04-10 10:17:21ДРУГООтваряне на ценови предложенияОтваряне на ценови предложения2019-04-10 10:17:29
000012019018500102019-04-19 15:05:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2019-04-19 15:05:31
000012019018500112019-04-19 15:05:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2019-04-19 15:05:36
000012019018500122019-04-19 15:05:25решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-04-19 15:05:42