Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на техниката на БНР“
Описание: „Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на техниката на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 200000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019018600012019-02-28 15:02:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-02-28 15:02:55
000012019018600022019-02-28 15:02:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-02-28 15:02:56
000012019018600032019-02-28 15:02:16документация за участие в процедуритеДокументация2019-02-28 15:02:56
000012019018600042019-02-28 15:02:16проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2019-02-28 15:02:57
000012019018600052019-02-28 15:02:16проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика2019-02-28 15:02:57
000012019018600062019-02-28 15:02:16документация за участие в процедуритеОбразци2019-02-28 15:02:57
000012019018600072019-02-28 15:24:05документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)2019-02-28 15:24:11