Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на техниката на БНР“
Описание: „Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на техниката на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 200000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019018600012019-02-28 15:02:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-02-28 15:02:55
000012019018600022019-02-28 15:02:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-02-28 15:02:56
000012019018600032019-02-28 15:02:16документация за участие в процедуритеДокументация2019-02-28 15:02:56
000012019018600042019-02-28 15:02:16проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2019-02-28 15:02:57
000012019018600052019-02-28 15:02:16проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика2019-02-28 15:02:57
000012019018600062019-02-28 15:02:16документация за участие в процедуритеОбразци2019-02-28 15:02:57
000012019018600072019-02-28 15:24:05документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)2019-02-28 15:24:11
000012019018600082019-04-30 16:42:23ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2019-04-30 16:42:34
000012019018600092019-05-13 12:01:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2019-05-13 12:01:54
000012019018600102019-05-13 12:01:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2019-05-13 12:02:00
000012019018600112019-05-13 12:01:48решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-05-13 12:02:05
000012019018600122019-06-20 16:11:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2019-06-20 16:11:48
000012019018600132019-06-20 16:11:42решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2019-06-20 16:11:54