Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Осигуряване на информация за избирателна активност и резултати от избори по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 год.“, обособена позиция № 2 „Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за общински съветници и кметове през 2019 година за територията на Република България“
Описание: „Осигуряване на информация за избирателна активност и резултати от избори по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 год.“, обособена позиция № 2 „Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за общински съветници и кметове през 2019 година за територията на Република България“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 60000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019018700022019-03-21 17:12:07решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-03-21 17:12:56
000012019018700032019-03-21 17:12:07решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-03-21 17:12:57
000012019018700042019-03-21 17:12:07документация за участие в процедуритеДокументация2019-03-21 17:12:57
000012019018700052019-03-21 17:12:07проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2019-03-21 17:12:58
000012019018700062019-03-21 17:12:07проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2019-03-21 17:12:58
000012019018700072019-03-21 17:12:07документация за участие в процедуритеОбразци 2019-03-21 17:12:59
000012019018700082019-03-21 17:12:07документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)2019-03-21 17:12:59
000012019018700092019-04-18 16:39:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2019-04-18 16:39:36
000012019018700102019-04-24 14:47:44ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2019-04-24 14:47:51
000012019018700112019-05-02 17:32:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 от работата на комисията2019-05-02 17:32:44
000012019018700122019-05-02 17:32:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2 от работата на комисията2019-05-02 17:32:50
000012019018700132019-05-02 17:32:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 3 от работата на комисията2019-05-02 17:32:56
000012019018700142019-05-02 17:32:38решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-05-02 17:33:01
000012019018700152019-05-03 12:13:47ДРУГОУведомление за допусната техническа грешка в протокол № 3 на комисиятаУведомление2019-05-03 12:13:53
000012019018700162019-06-10 14:30:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 12019-06-10 14:30:38
000012019018700172019-06-10 14:30:31решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка по обособена позиция № 1 2019-06-10 14:30:43
000012019018700182019-08-07 16:12:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 22019-08-07 16:12:10
000012019018700192019-08-07 16:12:00решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка по обособена позиция № 22019-08-07 16:12:16