Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Осигуряване на информация за избирателна активност и резултати от избори по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 год.“, обособена позиция № 2 „Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за общински съветници и кметове през 2019 година за територията на Република България“
Описание: „Осигуряване на информация за избирателна активност и резултати от избори по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 год.“, обособена позиция № 2 „Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за общински съветници и кметове през 2019 година за територията на Република България“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 60000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019018700022019-03-21 17:12:07решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-03-21 17:12:56
000012019018700032019-03-21 17:12:07решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-03-21 17:12:57
000012019018700042019-03-21 17:12:07документация за участие в процедуритеДокументация2019-03-21 17:12:57
000012019018700052019-03-21 17:12:07проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2019-03-21 17:12:58
000012019018700062019-03-21 17:12:07проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2019-03-21 17:12:58
000012019018700072019-03-21 17:12:07документация за участие в процедуритеОбразци 2019-03-21 17:12:59
000012019018700082019-03-21 17:12:07документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)2019-03-21 17:12:59
000012019018700092019-04-18 16:39:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2019-04-18 16:39:36