Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Осигуряване на превоз на пътници на територията на Република България за нуждите на БНР“
Описание: „Осигуряване на превоз на пътници на територията на Република България за нуждите на БНР“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 20000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019019200012019-03-22 16:58:11покана по чл. 191 от ЗОППокана до определено лице, на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП2019-03-22 17:02:35
000012019019200022019-03-22 16:58:11проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация 2019-03-22 17:02:35
000012019019200032019-03-22 16:58:11ДРУГООбразциОбразци2019-03-22 17:02:36
000012019019600042019-04-15 09:44:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2019-04-15 09:44:36