Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Осигуряване на международен автобусен транспорт за нуждите на БНР“
Описание: „Осигуряване на международен автобусен транспорт за нуждите на БНР“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 20000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019019300012019-03-22 17:04:37покана по чл. 191 от ЗОППокана до определено лице, на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП2019-03-22 17:05:07
000012019019300022019-03-22 17:04:37проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация 2019-03-22 17:05:07
000012019019300032019-03-22 17:04:37ДРУГООбразциОбразци2019-03-22 17:05:07
000012019019600042019-04-15 09:45:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2019-04-15 09:45:37