Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище Боровец“
Описание: „Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище Боровец“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 30000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019019400012019-03-25 09:47:18покана по чл. 191 от ЗОППокана до определено лице, на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП2019-03-25 09:47:59
000012019019400022019-03-25 09:47:18проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2019-03-25 09:48:00
000012019019400032019-03-25 09:47:18ДРУГООбразциОбразци2019-03-25 09:48:00
000012019019600042019-04-15 09:47:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2019-04-15 09:47:48
000012019019700052019-04-15 11:15:01съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПСъобщение за прекратяване на обществена поръчка2019-04-15 11:15:15