Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Осигуряване на данни за обема, профила и моделите на слушане на радиоаудиторията чрез национално представително социологическо проучване“
Описание: „Осигуряване на данни за обема, профила и моделите на слушане на радиоаудиторията чрез национално представително социологическо проучване“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 40000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019019600012019-04-11 09:46:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване2019-04-11 09:47:26
000012019019600022019-04-11 09:46:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-04-11 09:47:26
000012019019600032019-04-11 09:46:16документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-04-11 09:47:27
000012019019600042019-04-11 09:46:16проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецфикация2019-04-11 09:47:27
000012019019600052019-04-11 09:46:16проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2019-04-11 09:47:28
000012019019600062019-04-11 09:46:16документация за участие в процедуритеОбразци2019-04-11 09:47:28
000012019019600072019-04-11 09:46:16документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)2019-04-11 09:47:29
000012019019600082019-04-22 16:47:39разясненията по документациите за участиеРазяснения2019-04-22 16:47:45
000012019019600092019-05-15 09:32:48решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване2019-05-15 09:32:55
000012019019600102019-05-28 11:20:21решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за невъзлагане на обществена поръчка2019-05-28 11:20:29