Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител за обекти на БНР по обособени позиции"
Описание: „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител за обекти на БНР по обособени позиции"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 250000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019019800012019-04-19 13:20:07решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление2019-04-19 13:25:48