Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Проектиране, изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на БНР”
Описание: „Проектиране, изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на БНР”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 200000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019020200012019-05-08 14:44:55решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедра2019-05-08 14:45:09
000012019020200022019-05-13 10:29:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за откриване на процедура2019-05-13 10:29:52
000012019020200032019-05-13 10:29:45документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-05-13 10:29:57
000012019020200042019-05-13 10:29:45проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехнически спецификации2019-05-13 10:30:02
000012019020200052019-05-13 10:29:45проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2019-05-13 10:30:08
000012019020200062019-05-13 10:29:45документация за участие в процедуритеОбразци за участие2019-05-13 10:30:13
000012019020200072019-05-13 10:39:23документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)2019-05-13 10:39:29
000012019020200082019-06-21 16:47:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2019-06-21 16:47:59
000012019020200092019-07-11 16:36:02ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложнияСъобщение за отваряне на ценови предложния2019-07-11 16:36:08
000012019020200102019-08-29 15:35:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП2019-08-29 15:35:46
000012019020200112019-08-29 15:35:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2 от работата на комисията2019-08-29 15:35:52
000012019020200122019-08-29 15:35:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 3 от работата на комисията2019-08-29 15:35:59
000012019020200132019-08-29 15:35:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП от работата на комисията2019-08-29 15:36:06
000012019020200142019-08-29 15:35:40решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-08-29 15:36:13
000012019020200152019-10-14 16:50:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 92-46/ 07.10.2019 г. с "АМО" ЕООД2019-10-14 16:50:17
000012019020200162019-10-14 16:50:09решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка - Договор № 92-46/ 07.10.2019 г. с "АМО" ЕООД 2019-10-14 16:50:23