Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Комплексно почистване и хигиенизиране на сградите на БНР“
Описание: „Комплексно почистване и хигиенизиране на сградите на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 480000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019020300012019-05-13 16:46:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедра 2019-05-13 16:47:13
000012019020300022019-05-16 10:37:39решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за откриване на процедура 2019-05-16 10:37:46
000012019020300032019-05-16 10:37:39документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2019-05-16 10:37:52
000012019020300042019-05-16 10:37:39проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехнически спецификации 2019-05-16 10:37:57
000012019020300052019-05-16 10:37:39проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка 2019-05-16 10:38:02
000012019020300062019-05-16 10:37:39документация за участие в процедуритеОбразци за участие 2019-05-16 10:38:08
000012019020300072019-05-16 10:37:39документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)2019-05-16 10:38:13
000012019020300082019-06-04 10:58:04разясненията по документациите за участиеРазяснения2019-06-04 10:58:11
000012019020300092019-06-10 20:28:51разясненията по документациите за участиеРазяснение на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП2019-06-10 20:28:51
000012019020300102019-08-06 16:18:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от работата на комисията2019-08-06 16:18:21
000012019020300112019-08-13 14:54:38ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложнияСъобщение за отваряне на ценови предложния2019-08-13 14:54:44
000012019020300122019-08-29 15:12:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от работата на комисията2019-08-29 15:12:29
000012019020300132019-08-29 15:12:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2 от работата на комисията2019-08-29 15:12:35
000012019020300142019-08-29 15:12:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 3 от работата на комисията2019-08-29 15:12:40
000012019020300152019-08-29 15:12:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП от работата на комисията2019-08-29 15:12:47
000012019020300162019-08-29 15:12:22решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-08-29 15:12:52
000012019020300172019-10-28 16:55:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 92-45/ 27.09.2019 г. - "Д.Д.Д.-1" ООД2019-10-28 16:55:18
000012019020300182019-10-28 16:55:11решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка Договор № 92-45/ 27.09.2019 г. - "Д.Д.Д.-1" ООД2019-10-28 16:55:23
000012019020300192020-05-27 12:20:32допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиСпоразумение за прекратяване на договор № 92-45/ 27.09.2019 г. 2020-05-27 12:20:38
000012019020300202020-05-29 16:41:20решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за прекратен договор № 92-45/ 27.09.2019 г.2020-05-29 16:41:24