Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Застраховане „Автокаско“ на МПС, застраховка „Гражданска отговорност“ и „Злополука на лицата при пътуване“ за нуждите на БНР“
Описание: „Застраховане „Автокаско“ на МПС, застраховка „Гражданска отговорност“ и „Злополука на лицата при пътуване“ за нуждите на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 140000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019020600012019-05-14 11:48:05решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-05-14 11:48:22
000012019020600022019-05-16 11:51:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-05-16 11:51:53
000012019020600032019-05-16 11:51:41документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2019-05-16 11:51:58
000012019020600042019-05-16 11:51:41проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехнически спецификации 2019-05-16 11:52:04
000012019020600052019-05-16 11:51:41проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка 2019-05-16 11:52:10
000012019020600062019-05-16 11:51:41документация за участие в процедуритеОбразци за участие 2019-05-16 11:52:15
000012019020600072019-05-16 11:51:41документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)2019-05-16 11:52:21
000012019020600082019-05-21 16:42:55разясненията по документациите за участиеРазяснение на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП2019-05-21 16:43:01
000012019020600092019-06-06 16:27:27разясненията по документациите за участиеРазяснение на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП2019-06-06 16:27:33
000012019020600102019-06-10 17:15:09разясненията по документациите за участиеРазяснение на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП2019-06-10 17:15:15
000012019020600112019-06-12 09:07:19проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехнически спецификации 2019-06-12 09:07:26
000012019020600122019-07-15 13:14:50ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложнияСъобщение за отваряне на ценови предложния2019-07-15 13:14:56
000012019020600132019-07-29 17:35:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 от работата на комисията2019-07-29 17:35:25
000012019020600142019-07-29 17:35:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2 от работата на комисията2019-07-29 17:35:31
000012019020600152019-07-29 17:35:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 3 от работата на комисията2019-07-29 17:35:36
000012019020600162019-07-29 17:35:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 4 от работата на комисията2019-07-29 17:35:42
000012019020600172019-07-29 17:35:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2019-07-29 17:35:48
000012019020600182019-07-29 17:35:19решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-07-29 17:35:53
000012019020600192019-08-22 13:18:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 92-42/14.08.2019г. - ЗК "Лев Инс" АД2019-08-22 13:18:54
000012019020600202019-08-22 13:18:47решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка - ЗК "Лев Инс" АД2019-08-22 13:19:00
000012019020600212023-11-13 16:33:36ДРУГООбявление за приключавне на договор за обществена поръчкаОбявление за приключавне на договор за обществена поръчка2023-11-13 16:33:51