Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Застраховане „Автокаско“ на МПС, застраховка „Гражданска отговорност“ и „Злополука на лицата при пътуване“ за нуждите на БНР“
Описание: „Застраховане „Автокаско“ на МПС, застраховка „Гражданска отговорност“ и „Злополука на лицата при пътуване“ за нуждите на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 140000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019020600012019-05-14 11:48:05решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-05-14 11:48:22
000012019020600022019-05-16 11:51:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-05-16 11:51:53
000012019020600032019-05-16 11:51:41документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2019-05-16 11:51:58
000012019020600042019-05-16 11:51:41проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехнически спецификации 2019-05-16 11:52:04
000012019020600052019-05-16 11:51:41проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка 2019-05-16 11:52:10
000012019020600062019-05-16 11:51:41документация за участие в процедуритеОбразци за участие 2019-05-16 11:52:15
000012019020600072019-05-16 11:51:41документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)2019-05-16 11:52:21
000012019020600082019-05-21 16:42:55разясненията по документациите за участиеРазяснение на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП2019-05-21 16:43:01
000012019020600092019-06-06 16:27:27разясненията по документациите за участиеРазяснение на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП2019-06-06 16:27:33
000012019020600102019-06-10 17:15:09разясненията по документациите за участиеРазяснение на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП2019-06-10 17:15:15
000012019020600112019-06-12 09:07:19проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехнически спецификации 2019-06-12 09:07:26
000012019020600122019-07-15 13:14:50ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложнияСъобщение за отваряне на ценови предложния2019-07-15 13:14:56