Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на БНР“
Описание: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019021100012019-05-31 15:20:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура 2019-05-31 15:21:17
000012019021100022019-05-31 15:20:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка 2019-05-31 15:21:18
000012019021100032019-05-31 15:20:30документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2019-05-31 15:21:18
000012019021100042019-05-31 15:20:30проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехнически спецификации 2019-05-31 15:21:19
000012019021100052019-05-31 15:20:30проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка 2019-05-31 15:21:19
000012019021100062019-05-31 15:20:30документация за участие в процедуритеОбразци за участие 2019-05-31 15:21:19
000012019021100072019-05-31 15:20:30документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 2019-05-31 15:21:20
000012019021100082019-06-13 16:57:15ДРУГОИнформация по постъпило искане за разясениеИнформация по постъпило искане за разясение2019-06-13 16:57:21
000012019021100092019-06-25 16:44:04ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложения
000012019021100102019-06-25 16:44:25ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2019-06-25 16:44:31
000012019021100112019-07-05 10:56:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2019-07-05 10:57:03
000012019021100122019-07-05 10:56:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2019-07-05 10:57:08
000012019021100132019-07-05 10:56:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2019-07-05 10:57:13
000012019021100142019-07-05 10:56:57решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-07-05 10:57:19
000012019021100152019-08-09 16:17:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 92-41/01.08.2019 г.2019-08-09 16:17:38
000012019021100162019-08-09 16:17:31решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2019-08-09 16:17:44