Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на БНР“
Описание: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019021100012019-05-31 15:20:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура 2019-05-31 15:21:17
000012019021100022019-05-31 15:20:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка 2019-05-31 15:21:18
000012019021100032019-05-31 15:20:30документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2019-05-31 15:21:18
000012019021100042019-05-31 15:20:30проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехнически спецификации 2019-05-31 15:21:19
000012019021100052019-05-31 15:20:30проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка 2019-05-31 15:21:19
000012019021100062019-05-31 15:20:30документация за участие в процедуритеОбразци за участие 2019-05-31 15:21:19
000012019021100072019-05-31 15:20:30документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 2019-05-31 15:21:20
000012019021100082019-06-13 16:57:15ДРУГОИнформация по постъпило искане за разясениеИнформация по постъпило искане за разясение2019-06-13 16:57:21