Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Инженеринг – проектиране и строителство за подмяна на съществуващо фасадно остъкляване на БНР, Програмно – редакционна сграда, находящ се в р. София, район „Лозенец“, парцел II-БНР, кв.59 по рег.план на гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, м. „Лозенец“, одобрен със Заповед №РД-50-636/25.07.1995 г.“
Описание: „Инженеринг – проектиране и строителство за подмяна на съществуващо фасадно остъкляване на БНР, Програмно – редакционна сграда, находящ се в р. София, район „Лозенец“, парцел II-БНР, кв.59 по рег.план на гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, м. „Лозенец“, одобрен със Заповед №РД-50-636/25.07.1995 г.“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 720000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019021100042019-05-31 15:47:37решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура 2019-05-31 15:51:38
000012019021100052019-05-31 15:47:37решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка 2019-05-31 15:51:38
000012019021100062019-05-31 15:51:22документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2019-05-31 15:51:39
000012019021100072019-05-31 15:47:37проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехнически спецификации 2019-05-31 15:51:40
000012019021100082019-05-31 15:47:37проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка 2019-05-31 15:51:40
000012019021100092019-05-31 15:47:37документация за участие в процедуритеОбразци за участие 2019-05-31 15:51:41
000012019021100102019-05-31 15:47:37документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 2019-05-31 15:51:41
000012019021100112019-06-07 16:27:08решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2019-06-07 16:27:14
000012019021100122019-06-07 16:27:08документация за участие в процедуритеИзменена документация2019-06-07 16:27:20
000012019021100132019-06-17 16:58:45разясненията по документациите за участиеРазяснение2019-06-17 16:58:51
000012019021100142019-06-25 16:46:58ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2019-06-25 16:47:05
000012019021100162019-08-15 16:02:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2019-08-15 16:02:58
000012019021100172019-08-15 16:02:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2019-08-15 16:03:07
000012019021100182019-08-15 16:02:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2019-08-15 16:03:13
000012019021100192019-08-15 16:02:44решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-08-15 16:03:20
000012019021100202019-09-19 16:41:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 92-44/ 18.09.2019 г. - "Техно Енерджи" ООД - част 12019-09-19 16:41:12
000012019021100212019-09-19 16:41:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 92-44/ 18.09.2019 г. - "Техно Енерджи" ООД - част 22019-09-19 16:41:18
000012019021100222019-09-19 16:41:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 92-44/ 18.09.2019 г. - "Техно Енерджи" ООД - част 32019-09-19 16:41:25
000012019021100232019-09-19 16:41:06решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка - Договор № 92-44/ 18.09.2019 г. с "Техно Енерджи" ООД2019-09-19 16:41:30