Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище Боровец“
Описание: „Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище Боровец“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 22000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019021300012019-05-31 16:17:25обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти с обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП 2019-05-31 16:18:16
000012019021300022019-05-31 16:17:25документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2019-05-31 16:18:16
000012019021300032019-05-31 16:17:25документация за участие в процедуритеОбразци2019-05-31 16:18:17
000012019021300042019-05-31 16:17:25проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация 2019-05-31 16:18:17
000012019021300052019-05-31 16:17:25проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка 2019-05-31 16:18:18
000012019021300062019-06-10 17:01:02ДРУГОЗаповед за удължаване на срока за получаване на офертиЗаповед за удължаване на срока за получаване на оферти2019-06-10 17:01:08