Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Доставка на хигиенни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на БНР“
Описание: „Доставка на хигиенни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 20000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019021300012019-06-19 14:29:58решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура 2019-06-19 14:31:49
000012019021300022019-06-19 14:29:58решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка 2019-06-19 14:31:49
000012019021300032019-06-19 14:29:58документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2019-06-19 14:31:50
000012019021300042019-06-19 14:29:58проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехнически спецификации2019-06-19 14:31:50
000012019021300052019-06-19 14:29:58проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка 2019-06-19 14:31:51
000012019021300062019-06-19 14:29:58документация за участие в процедуритеОбразци за участие 2019-06-19 14:31:51
000012019021300072019-06-19 14:29:58документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 2019-06-19 14:31:52
000012019021300102019-07-31 14:58:56ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложнияСъобщение за отваряне на ценови предложния2019-07-31 14:59:04
000012019021300092019-08-15 15:27:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2019-08-15 15:27:37
000012019021300102019-08-15 15:27:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2019-08-15 15:27:42
000012019021300112019-08-15 15:27:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2019-08-15 15:27:47
000012019021300122019-08-15 15:27:30решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-08-15 15:27:53
000012019021300132019-09-12 11:23:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 92-43/ 11.09.2019г. - "Офис Консумативи" ООД2019-09-12 11:23:30
000012019021300142019-09-12 11:23:24решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка Договор № 92-43/ 11.09.2019г. - "Офис Консумативи" ООД2019-09-12 11:23:36
000012019021300152021-11-26 11:42:52решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за приключване на договор2021-11-26 11:42:56
000012019021300162023-11-22 15:55:57ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка