Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Сервизно обслужване на служебните автомобили на БНР, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи, принадлежности към тях и почистване“
Описание: „Сервизно обслужване на служебните автомобили на БНР, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи, принадлежности към тях и почистване“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 620000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019021800012019-07-19 15:44:59решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура 2019-07-19 15:45:45
000012019021800022019-07-24 15:16:07решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-07-24 15:16:14
000012019021800032019-07-24 15:16:07документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-07-24 15:16:19
000012019021800042019-07-24 15:16:07проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехнически спецификации2019-07-24 15:16:24
000012019021800052019-07-24 15:16:07проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2019-07-24 15:16:30
000012019021800062019-07-24 15:16:07документация за участие в процедуритеОбразци за участие2019-07-24 15:16:35
000012019021800072019-07-24 15:16:07документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)2019-07-24 15:16:40
000012019021800082019-08-16 09:09:44решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване на процедурата2019-08-16 09:09:51
000012019021800092019-09-02 16:25:30решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за невъзлагане2019-09-02 16:25:36