Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Сервизно обслужване на служебните автомобили на БНР, включително доставка и монтаж на резервни части“ по осем обособени позиции
Описание: „Сервизно обслужване на служебните автомобили на БНР, включително доставка и монтаж на резервни части“ по осем обособени позиции
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 596832.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019022000012019-11-05 15:20:39решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-11-05 15:22:19
000012019022000022019-11-05 15:20:39решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-11-05 15:22:19
000012019022000032019-11-05 15:20:39документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-11-05 15:22:20
000012019022000042019-11-05 15:20:39проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2019-11-05 15:22:20
000012019022000052019-11-05 15:20:39проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехнически спецификации2019-11-05 15:22:20
000012019022000062019-11-05 15:20:39документация за участие в процедуритеОбразци за участие2019-11-05 15:22:21
000012019022000072019-11-05 15:20:39документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (eЕЕДОП)2019-11-05 15:22:21
000012019022000082019-11-11 10:01:22разясненията по документациите за участиеРазяснение на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП2019-11-11 10:01:28
000012019022000092020-01-16 11:21:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от работата на комисията2020-01-16 11:21:25
000012019022000102020-01-16 11:21:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2 от работата на комисията2020-01-16 11:21:31
000012019022000112020-01-16 11:21:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл. 60, ал. 3 от ППЗОП от работата на комисията2020-01-16 11:21:37
000012019022000122020-01-16 11:21:19решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2020-01-16 11:21:43
000012019022000142020-02-10 14:52:10ДРУГОИнформация при производство по обжалване изх. № ОП-01-18/10.02.2020 г. Информация при производство по обжалване2020-02-10 14:52:20